آردوینو چیست؟

آردوینو در اصل یک سخت‌افزار، متشکل از یک میکروکنترلر مثل ATmega328 که یک برنامه خاص تحت عنوان bootloader در آن نصب شده است. این سخت‌افزار به گونه ای طراحی شده که شما میتوانید از طریق یک مبدل USB به TTL آن را پروگرام نمایید، بنابراین شما برای پروگرام کردن ماژول آردوینو، به پروگرامر جداگانه نیازی ندارد.

به دلیل متن باز بودن آردوینو OPEN-SOURCE به راحتی میتوان نرم‌افزار آردوینو رو تغییر داده و سپس آن را مجددا با نیاز خود تعریف کنید. علاوه بر این، شما میتوانید از طریق IDE یا محیط توسعه اختصاصی که برای آردوینو طراحی شده است، به کتابخانه‌های متن باز و کدهای دیگران نیز دسترسی داشته باشید.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و چهارم

قسمت بیست و پنجم

قسمت بیست و ششم

قسمت بیست و هفتم

قسمت بیست و هشتم

قسمت بیست و نهم

قسمت سی ام

قسمت سی و یکم

قسمت سی و دوم

قسمت سی و سوم

قسمت قسمت سی و چهارم

قسمت قسمت سی و پنجم

قسمت قسمت سی و ششم

قسمت قسمت سی و هفتم

قسمت سی و هشتم

قسمت قسمت سی و نهم

قسمت چهلم

قسمت چهل و یکم

قسمت قسمت چهل و دوم

قسمت قسمت چهل و سوم

قسمت قسمت چهل و چهارم

قسمت قسمت چهل و پنجم

قسمت قسمت چهل و ششم

قسمت قسمت چهل و هفتم

قسمت چهل و هشتم

قسمت چهل و نهم

قسمت پنجاهم

قسمت پنجاه و یکم

قسمت پنجاه و دوم

قسمت پنجاه و سوم

قسمت پنجاه و چهارم

قسمت پنجاه و پنجم

قسمت پنجاه و ششم

قسمت پنجاه وهفتم

قسمت پنجاه و هشتم

قسمت پنجاه و نهم

قسمت شصتم

قسمت شصت و یکم

قسمت شصت و دوم

قسمت شصت و سوم

قسمت شصت و چهارم

قسمت شصت و پنجم

قسمت شصت و ششم

قسمت شصت و هفتم

قسمت شصت و هشتم

قسمت شصت و نهم

قسمت هفتادم

آموزشات مرتبط