BASCOM-AVR

 بسکام نرم افزاری کاربردی برای برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR به زبان بیسیک میباشد. با استفاده از BASCOM میتوانید برنامه نویسی انجام دهید و با کامپایل آن خروجی hex تولید کنید و میتوانید کد را مستقیم از نرم افزار BASCOM بسکام یا با استفاده از نرم افزارهای دیگر روی میکروکنترلر پروگرام کنید.  AVR یکی از اولین خانواده های میکروکنترلر بود که از حافظه فلش تراشه برای ذخیره سازی برنامه استفاده می کردند، به عنوان مخالف ROM قابل برنامه ریزی، EPROM یا EEPROM مورد استفاده توسط سایر میکروکنترلرهای دیگر در آن زمان بود.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

آموزشات مرتبط