میکرو کنترلر آرم چیست؟

میکروکنترلر ARM از خانواده CPUهای مبتنی بر معماری RISC (Reduced Instruction Set Computer) بوده که براساس معماری Advanced RISC Machines (ARM) (به معنی ماشین‌های RISC پیشرفته توسعه‌یافته) می‌باشد. RISC یک رایانه کم ‌دستور و یک معماری بهینه‌‌ با حداقل دستورالعمل‌ است.

میکروکنترلر ARM، پردازنده‌های چند هسته‌ای  ۶۴RISC یا ۳۲  بیتی می‌سازد.

هلدینگ ARM هیچ پردازنده‌ای را تولید نمی‌‌کند. این شرکت این فن‌آوری را ایجاد کرده، دستورالعمل‌های استاندارد را توسعه داده، و سپس به دیگر تولیدکننده‌ها این امکان را می‌دهد تا از این طراحی‌ها استفاده کنند. از این‌رو پردازنده‌های ARM گوناگونی وجود دارند که هرکدام به روش متفاوتی کار می‌کنند.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و چهارم

قسمت بیست و پنجم

قسمت بیست و ششم

قسمت بیست و هفتم

قسمت بیست و هشتم

قسمت بیست و نهم

قسمت سی ام

قسمت سی و یکم

قسمت سی و دوم

قسمت سی و سوم

قسمت سی و چهارم

قسمت سی و پنجم

قسمت سی و ششم

قسمت سی و هفتم

قسمت سی و هشتم

قسمت سی و نهم

قسمت چهلم

قسمت چهل و یکم

قسمت چهل و دوم

قسمت چهل و سوم

قسمت چهل و چهارم

قسمت چهل و پنجم

قسمت چهل و ششم

قسمت چهل و هفتم

قسمت چهل و هشتم

قسمت چهل و نهم

قسمت پنجاهم

قسمت پنجاه و یکم

قسمت پنجاه و دوم

قسمت پنجاه و سوم

قسمت پنجاه و چهارم

قسمت پنجاه و پنجم

قسمت پنجاه و ششم

قسمت پنجاه و هفتم

قسمت پنجاه و هشتم

آموزشات مرتبط