در دو مقاله زیر انواع تابلو های برق در صنعت مورد بررسی قرار گرفته است که با مراجعه به آنها تنها با چند دقیقه مطالعه با انواع کلی تابلو برق آشنا می شوید