انواع-فیوز-سیلندری-پیچاز-الکتریک_1203387244
Rbfb8e4f3f5c3ab0348ad0568dd216337
fuse-e1606314538350

کاربرد فیوز :

از فیوز برای حفاظت سیم، کابل و دستگاه های اندازه گیری، ترانسفورماتور، ماشینهای الکتریکی و دیگر مصرف کننده ها در مقابل جریان اضافی و اتصال کوتاه استفاده می شود.
 • عوامل مؤثر در انتخاب فیوز

 • ولتاژ نامی
 • جریان نامی فیوز
 • جریان اسمی پایه فیوز
 • جریان اتصال کوتاه
 • فرکانس نامی
 • سطح عایقی
 • مشخصه زمان جریان (تند کار، کندکار، …)
 • نوع فیوز (فشنگی، چاقویی)
 • قابلیت یا عدم قابلیت محدود کنندگی جریان اتصال کوتاه
 • ضرایب ارتفاع و حرارت محیط
مقدار جریان و ظرفیت انتقال جریان فیوز : مقدار جریانی است که فیوز بدون اختلال می تواند آن را عبور دهد.
 
مقدار ولتاز مجاز فیوز :
هر فیوز برای یک حداکثر ولتاژ مخصوص طراحی شده است. رنج ولتاژ بر مبنای ولتاژ بالا (HV) یا ولتاژ پایین (LV) می تواند باشد.
 

نماد فیوز در نقشه های الکتریکی

 • نحوه عملکرد فیوز
 عنصر اصلی ساخت فیوز، یک نوار فلزی است که در یک محفظۀ غیر رسانا قرار دارد. با عبور جریان بیش از حد مجاز، نوار فلزی ذوب شده و مدار الکتریکی قطع می شود. بنابراین بعضی از انواع فیوزها یکبار مصرف هستند و بعد از هر بار عبور جریان بیش از حد مجاز، باید تعویض شوند.
در شرایط عادی سیم یا المنت فیوز با مقاومت بسیار کم است و در روند عادی سیستم که به تغذیه متصل است تأثیر ندارد و اختلالی ایجاد نمی کند.
نوع دیگری از فیوزها وجود دارد که از باریکۀ فلزی تشکیل شده است و با عبور جریان بیش از حد مجاز، گرم می شود سپس این باریکه خم شده و مدار را قطع می کند. به همین دلیل یکبار مصرف نیست و قابلیت چندین هزار بار قطع و وصل را دارد. یکی از انواع این کلیدها کلید مینیاتوری است.
 • مشخصات فیوز
شناخت و توجه به مشخصات فیوز و ارتباط آن ها با مدار مورد حفاظت امری ضرورری در انتخاب فیوز است.
کمیّت و مشخصات الکتریکی که توسط کارخانۀ سازنده برای یک فیوز ارائه می شود به شرح ذیل است:
 جریان نامی In:
 جریانی است که قادر به تحمل آن به صورت دائم است بدون آنکه اثری بر فیوز داشته باشد.

 جریان ذوب و عدم ذوب: 

جریان ذوب شدن It، مقدار جریان مشخصی است که در زمانی معین، موجب عملکرد فیوز می شود. همچنین جریان عدم ذوب فیوز Int مقدار جریان مشخصی است که در زمانی معین، بدون آن که فیوز ذوب شود از آن عبور کند.

 قدرت قطع نامی: 

جریانی است که فیوز قادر است آن را تحت ولتاژ و فرکانس اسمی و ضریب قدرت معین قطع کند. قدرت قطع فیوزهای HRC  تا 120 کیلو آمپر نیز میرسد. برای فیوز، قدرت وصل تعریف نشده است.

 ولتاژ نامی: 

ولتاژی است که فیوز برای آن طراحی شده و قادر به تحمل آن به طور دائم است. به عبارت دیگر، ولتاژ دیده شده از دو سر فیوز، در لحظه قطع جریان باید کوچکتر یا مساوی ولتاژ نامی فیوز باشد.
 لذا در سیستم های زمین نشده (تک فاز یا سه فاز)  ولتاژ نامی فیوز باید بزرگتر یا مساوی ولتاژ خط (ولتاژ بین دو فاز)  باشد. در سیستم های زمین شده تک فاز ، ولتاژ نامی فیوز بزرگتر یا مساوی ولتاژ فاز و در سیستم های زمین شده سه فاز، ولتاژ نامی فیوز بزرگتر یا مساوی ولتاژ خط در نظر گرفته می شود.
 • دیگر مشخصات فنی فیوزها
جریان نامی پایه فیوز (A)
جریان اتصال کوتاه (KA)
فرکانس نامی (Hz)
سطح عایقی (V)
نوع فیوز (کاردی، فشنگی)
مشخصه های زمان جریان (تندکار، کندکار و …)
قابلیت محدودکنندگی جریان اتصال کوتاه (بلی/خیر)
ضرایب کاهش مقادیر نامی جریان ها در ارتفاعات و مکان های گوناگون با توجه به درجه حرارت محیط در انتخاب فیوز لحاظ باید مورد توجه قرار گیرد. (مشخصات زمان – جریان فیوزها ارائه شود).
 • پایداری فیوز
فیوز باید به گونه ای طراحی شده باشد که در حالات مختلف و شرایط کار طبیعی و غیرطبیعی، موارد مذکور زیر را برآورده کند:
در شرایط کار طبیعی و تحت وضعیت سرویسی مشخص شده، دمای قسمت های مختلف آن از مقادیر مشخص شده بیشتر نشود و در مشخصه زمان – جریان تعیین شده تغییر قابل توجهی ظاهر نشود.
پایداری حرارتی در طول مدت اتصال کوتاه و نیز در طول مدت برقراری جریان نامی کوتاه مدت تعیین شده برقرار باشد.
پایداری دینامیکی در برابر قوی ترین نیروی تولید شده به وسیلۀ حداکثر مقدار جریان اتصال کوتاه همانند فشار ضربه ای که به وسیلۀ قطع همان جریان تولید می شود.

در انتخاب فیوزها توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 • انتخاب فیوز برای حفاظت موتور
 جهت حفاظت موتور آسنکرون روتور قفسی در برابر اتصال کوتاه که به طور مستقیم به شبکه متصل میشود میتوان از فیوز کندکار استفاده نمود. جریان نامی این فیوز متناسب با زمان راه اندازی 1.5 ، 2 یا 2.5  برابر جریان نامی موتور است. در موتورهای روتور سیم پیچی شده و موتورهای که با اتصال ستاره-مثلث راه اندازی می شوند از فیوز کندکار که جریان نامی آن 1 تا 1.5  برابر جریان نامی موتور است برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه استفاده می شود.
 • انتخاب فیوز مناسب برای ساختمان
ترتیب تجهیزات مدار در تابلو برق، ابتدا کلید اصلی جدا کننده قابل قطع و وصل زیر بار، بعد از آن وسیله حفاظتی مانند فیوز و سپس کنتاکتور است. البته گفتنی است که کنتاکتور در مدارهای کنترلی به ویژه موتوری کاربرد دارد.
در مدار ورودی به جای کلید اصلی جدا کننده زیر بار می توان از کلید خودکاری که نقش مجزا کننده را هم ایفا می کند، استفاده کرد. جریان نامی ایستادگی این کلید در برابر اتصال کوتاه باید از جریان اتصال کوتاه احتمالی در آن محل بیشتر باشد.
وسیله حفاظتی مانند فیوز یا کلید خودکار در هر تابلو باید به صورت مجزا تبیه شود. معیار انتخاب این وسیله حفاظتی یا به عبارتی همان فیوز، در مدار ورودی، جریان مصرفی کل تابلو است.
منظور از جریان مصرفی کل تابلو، مجموع جریان های خروجی با در نظر گرفتن ضرایب هم زمانی است.
در صورت استفاده از کلیدهای مینیاتوری در یک تابلو، نیاز است که از یک سری فیوز یا کلیدهای محدود کننده جریان اتصال کوتاه استفاده شود.
خوب است بدانید به فیوزی که بالادست کلیدهای مینیاتوری در تابلو استفاده می شود، اصطلاحاً فیوز پشتیبان گفته می شود.
نکته: امروزه در اکثر تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی از فیوز خودکار (اتوماتیک) که به نام کلید مینیاتوری مرسوم است، استفاده می شود.

 

انواع فیوزها از نظر سرعت عملکرد

فیوزها از نظر سرعت عملکرد به دو دسته کندکار و تندکار تقسیم می شوند:

 1-فیوزهای کندکار

این نوع فیوزها در برابر عبور جریان بیش از حد، واکنش ملایم تری از خود نشان می دهند و برق را دیرتر قطع می کنند. با این همه واکنش این فیوزها در برابر جریان اتصال کوتاه تقریباً لحظه ای است. این فیوزها در جایی به کار می روند که اضافه بار کوتاه مدت، نباید سبب قطع مدار شود. مانند راه افتادن موتورهای الکتریکی.
 به طور کلی فیوز کندکار یا فیوز تأخیری به فیوزی گفته می شود که در هنگام راه اندازی الکتروموتورهای صنعتی، جریان راه اندازی را تحمل کرده و نمی سوزد؛ ولی در زمان اتصال کوتاه، این فیوز می تواند عمل کرده، مدار را قطع و موتور را محافظت کند.
   در این فیوزها که به صورت یک میله با قطر های مختلف است، قسمت های نازک تر در هنگام اتصال کوتاه می سوزند و مدار را قطع می کنند. فیوز معمولی قادر است ۸۰ درصد جریان نامی خود را به صورت نامحدود بکشد. ولی اگر دو برابر جریان نامی از آن عبور کند، سریعاً می سوزد. به همین جهت فیوزها غالباً هنگام راه اندازی موتورها می سوزند. زیرا موتوری که هنگام کارکرد عادی ۶ آمپر مصرف می کند، ممکن است هنگام راه اندازی برای چند ثانیه تا ۳۰ آمپر بکشد.
   از سوی دیگر سیمی که می تواند ۱۵ آمپر را به طور مداوم با ایمنی از خود عبور دهد، اگر ۳۰ آمپر پیوسته از آن بگذرد احتمالاً صدمه خواهد دید و یا حتی ممکن است سبب آتش سوزی شود.
   اما اگر ۳۰ آمپر برای چند ثانیه از آن بگذرد، سیم آسیب نمی بیند و سبب آتش سوزی نخواهد شد. به همین علت نوع دیگری از فیوز ساخته شده است که به فیوزهای تأخیر زمانی معروف است. فیوزهای تأخیر زمانی در مدار اتصال کوتاه و یا مداری با بار اضافی کم و پیوسته، به همان سرعت فیوزهای معمولی می سوزند؛ ولی قادرند بار اضافی زیاد را در کمتر از یک دقیقه تحمل کنند. به همین سبب این نوع فیوز برای موتورها مناسب است.
   امروزه تمامی انواع فیوزهای فشنگی بیشتر در تأسیسات جدید برق رسانی برای حفاظت مدارها استفاده می شوند و برای کنترل مدار اصلی، بعد یا قبل از کنتور برق، کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

فیوز کندکار جریان های زیاد را دیرتر از فیوز تندکار قطع می کنند.

2- فیوزهای تندکار

 به فیوزی گفته می شود که اگر جریان از حد تعریف شده بیشتر شود، به صورت گرمای RI2 (قانون ژول) ذوب شده و مدار را قطع می کند. از نمونه های فیوز تند سوز می توان به فیوز فشنگی و فیوز شیشه ای اشاره کرد. این فیوزها زمان قطع کمتری نسبت به فیوزهای کندکار داشته و به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده می شوند.

 

منحنی مشخصه فیوزهای تندکار و کندکار

به طور کلی در منحنی مشخصه هر فیوز تمام نقاط زیر منحنی، ناحیه ای است که فیوز عمل نخواهد کرد. به طور مثال در نقطه A هیچ  یک از دو فیوز 25 آمپر تندکار و کندکار عمل نمی کنند. هم چنین  نقاط بالای منحنی مشخصه هر فیوز ناحیه  ای غیر قابل دسترسی است و فیوز با عملکرد خود اجازه نمی دهد به این نقاط برسیم. به طور مثال در شکل زیر نقطۀ B، نقطه ای است که در صورت استفاده از هر یک از دو فیوز، قبل از رسیدن به این نقطه مدار را قطع می کنند. به طور مثال فیوز 25 آمپر در جریان 1000 آمپر قبل از رسیدن به نقطه B در t=0.10 مدار را قطع می کند.
همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، منحنی مشخصه فیوز دیر ذوب یا کندکار در بالای منحنی مشخصه فیوز زود ذوب یا تندکار قرار می گیرد.

انتخاب فیوز

برای انتخاب فیوز باید به کاربرد آن توجه داشت. برای خطوط ساده فیوزهای ذوب شونده جهت حفاظت کافی است. اما در شبکه های گسترش یافته با مصرف کنندگان صنعتی تنها فیوزهای ذوب شونده کافی نیست. زیرا در صورت سوختن یکی از سه فیوز قبل از دو فیوز دیگر موتور تحت ولتاژ دو فاز باقیمانده و خطر سوختن آن در بین است (دو فاز شدن موتور سه فاز) در این مواقع باید از رلۀ بیمتال و رلۀ مغناطیسی استفاده کرد تا در برابر قطع هر فاز فرمان قطع کامل صادر شود. مقدار فیوز برای کابل یا سیم با توجه به شدت جریان مجاز عبوری از سیم و جریان نامی فیوز انتخاب می شود.
انتخاب فیوز براساس نوع حفاظت از مدار (اضافه بار، اتصال کوتاه) و در نظر گرفتن نوع بار (فیوز سریع یا تندکار، فیوز تأخیری یا کندکار) و با مراجعه به منحنی های مشخصه عملکرد فیوز (منحنی جریان زمان) انجام می گیرد. در صورتی که از چند فیوز پشت سر هم استفاده شود برای تأمین حفاظت موضعی بهتر است فیوز بالادست با ضریب 1.6 برابر فیوز پایین دست انتخاب شود تا از عملکرد نابهنگام فیوز حتی الامکان جلوگیری کند. وسایل حفاظتی مدار با توجه به جریان مجاز تعدیل شده (پس از اعمال ضرائب مختلف به جریان موردنیاز، مثال ضریب همزمانی) انتخاب می شوند.

جدول علائم درج شده بر روی فیوزها

 • فیوزهای
  G جریان های کمتر از جریان ذوب تا جریان نامی قطع را، وصل نگه می دارند.
 • فیوزهای A جریان های بیش از چند برابر جریان نامی معین خود تا محدوده جریان نامی قطع را، وصل نگه می دارند.

فیوزها باید به آسانی در داخل تابلو یا کلید فیوز قابل نصب باشند.

 

انواع فیوز از نظر ولتاژ

فیوزها با توجه به ولتاژ تغذیه ورودی به دو دسته تقسیم می شوند.

1- فیوزهای AC
2- فیوزهای DC

 

فیوزهای DC

در سیستم DC با ذوب سیم فلزی به علت حرارت ناشی از اضافه جریان، آرکی ایجاد می شود که از بین بردن آن بسیار سخت است و این به دلیل مقدار ثابت DC است.
بنابراین نیاز است برای کاهش آرک فیوز DC، فیوز DC را کمی بزرگتر از فیوز AC تولید کنند که با افزایش فاصله بین الکترودها به کاهش آرک در فیوز کمک می کند.

فیوز AC

در سیستم های AC ولتاژ با فرکانس 50 یا 60 هرتز، تغییر دامنه دارد، به عبارت دیگر از صفر تا 60 در هر ثانیه. بنابراین آسان می توان آرک یا جرقه را از بین برد.
با توجه به توضیحاتی که عنوان شد، نتیجه می گیریم که فیوزهای AC از نظر اندازه، نسبت به فیوزهای DC کوچک تر است.
دسته بندی دیگر فیوزها براساس عملکرد یک باره یا چند باره است.

 

فیوزهای کارتریج

این نوع فیوزها به منظور حفاظت از مدارهای الکتریکی که جریان و ولتاژ بالایی احتیاج دارند مانند موتورها، تهویه هوا، یخچال، پمپ و … استفاده می شود. بازه و رنج این فیوزها از 600 آمپر و 600 VAC است و در تابلوهای برق مسکونی، تجاری و صنعتی کاربرد دارند.
فیوزهای کارتریج در یک پایه محصور شده و به دسته های فیوزهای کارتریج نوع لینک و فیوزهای کاتریج نوع D تقسیم می شوند.
فیوز کارتریج نوع D دارای یک حلقه آداپتور، پایه، کلاهک و کاتریج است. پایه فیوز به کلاهک فیوز متصل می شود و کاتریج داخل کلاهک است. مدار هنگامی تکمیل می شود که سر کارتریج از طریق هادی لینک فیوز اتصال پیدا کند.

 

فیوز HRC فیوز با ظرفیت قطع بالا 

در فیوز HRC یا فیوز کارتریج نوع لینک، سیم یا المنت فیوز می تواند جریان اتصال کوتاه را به صورت مطمئن برای مدت زمان معین تحمل کند. در این مدت زمان اگر خطا برطرف شود، فیوز خاموش نمی شود یا به عبارتی نمی پرد، در غیر این صورت ذوب می شود و یا فیوز می پرد و اتصال مدار با منبع خارجی را قطع می کند. بنابراین مدار بی خطر است.
 • ساختار فیوز HRC

ماده متداول که برای ساخت فیوز HRC استفاده می شود، شیشه است. البته همیشه این گونه نیست. سایر ترکیب های شیمیایی نیز براساس فاکتورهای مختلف در ساخت فیوزهای HRC استفاده می شوند.
محفظه بیرونی این فیوزها به منظور جلوگیری از تأثیر جو بر روی مواد فیوز، کاملاً مستحکم ساخته می شوند.
محفظه سرامیکی این فیوزها در هر دو طرف دارای درپوش فلزی است که سیم نقره ای ذوب شونده به آن جوش داده شده (لینک شده) است. محفظه و اطراف المنت فیوز با پودر پر کننده ای فشرده شده است. 
گرمای تولید شده ناشی از اضافه جریان، ذرات نقره ذوب شده را تبخیر می کند. واکنش شیمیایی بین بخار نقره و پودر پر کننده منجر به ماده ای با مقاومت بالا می شود که به خاموش کردن جرقه در فیوز کمک می کند. 
در این نوع فیوز در صورت جریان خطای بالا، زمان قطع کردن کم و در صورتی که جریان خطا زیاد نباشد، زمان قطع افزایش خواهد داشت.
 • عملکرد فیوز HRC

با عبور اضافه جریان نامی از فیوز HRC، سیم یا المنت فیوز ذوب و تبخیر می شود و در طی واکنش بخار نقره با پودر پرکننده، ماده ای با مقاومت بالا ایجاد شده که جرقه را حذف می کند.

به منظور تأمین قدرت قطع بالاتر از ظرفیت کلیدهای اتوماتیک (خودکار) قبل از آن از فیوز HRC با شرایط زیر استفاده می کنیم:

 •  بین جریان نامی کلیدهای خودکار و فیوز هماهنگی وجود داشته باشد.
 • موقعیت نصب فیوز در سمت ورودی یا بالادست کلیدها باشد.
 • فیوزهای با ولتاژ بالا (HV)

از این دسته از فیوزها در سیستم های قدرت، جایی که ممکن است بریکر یا مدار شکنی جهت حفاظت موجود نباشد، به منظور حفاظت از ترانسفورماتورهای قدرت (توان) و ترانسفورماتورهای توزیع استفاده می شود.
بازۀ فیوزهای HV از بیش از 1500 ولت تا 13 کیلو ولت است. المنت فیوز ولتاژ بالا به طور کلی از مس، نقره یا قلع ساخته شده است.

 

 • انواع فیوز از نظر ساختار

تقسیم بندی عملکرد فیوزها از دید سازندگان متفاوت است. از کاملترین تقسیم بندی ها میتوان به استاندارد IEC60269 اشاره کرد.
فیوز از نظر ساختار و شکل ظاهری انواع مختلفی دارد.

فیوزها را بر حسب مقدار ولتاژ و نوع ساختمان قطع کننده شان به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

 1. فیوزهای فشنگی
 2. کاردی (تیغه ای)
 3. فیوز حرارتی
 4. فیوز الکترونیکی
 5. فیوز مغناطیسی
 6. فیوز توان بالا فشار ضعیف NH
 7. فیوز فشار قوی HH
 8. اتوماتیک (آلفا)
 9. بوکسی
 10. شیشه ای یا کارتریج

فیوز حرارتی را بر حسب مقدار ولتاژ و نوع ساختمان قطع کننده شان به انواع زیر تقسیم بندی می کنند:

 • فیوزهای حرارتی ذوب شونده
 • فیوزهای حرارتی بی متال

انواع فیوز کاربردی

1– فیوز فشنگی

برای نصب این فیوزها از یک پایه چینی و یک کلاهک چینی که فیوز داخل آن جای می گیرد و پشت این کلاهک شیشه ای است, استفاده می شود. سیم حرارتی داخلی فیوز به ازاء جریان به خصوصی در زمان معینی ذوب شده و سبب قطع مدار مربوط به آن می شود. فیوز ذوب شونده معمولی را فیوز فشنگی نیز می نامند.
سیم حرارتی آن در داخل براده هایی از سرامیک، پودر چینی یا خاک نرم کوارتز همراه با ماسه قرار دارد و جرقه حاصل از قطع شدن سیم حرارتی را سریع خنک کرده و بلافاصله قطع می کند.
 این مواد هم چنین باعث خنک شدن سیم ذوب شونده داخل فیوز می شود تا هنگام عبور جریان، سیم بیش از اندازه گرم نشود. این قسمت که محفظه ای چینی یا در بعضی موارد شیشه ای است را فشنگ فیوز یا پاترون فیوز می نامند.

2- فیوز حرارتی یا بی متال

جهت محافظت از سیستم در مقابل اضافه بار با دقت بیشتری نسبت به فیوز حرارتی با سیم ذوب شونده به کار برده می شود و پس از عملکرد، قابل استفاده مجدد است (در صورت رفع عیب). بی متال در مقابل حرارت ناشی از بار اضافی لحظه ای تغییر شکل داده و باعث قطع مدار می شود.
رله های حرارتی جریان راه اندازی الکتروموتورها را تحمل می کنند. این نوع فیوز برای حفاظت از سیستم در برابر اتصال کوتاه مناسب نیست. 

3- فیوز کاردی

با توجه به تنوع فعالیت های صنعتی این فیوزها دارای تنوع بسیاری است. یک نمونه از این فیوزها معمولاً به شکل مکعب مستطیل با دو قسمت فلزی (مانند کارد) که از دو سر آن خارج شده است. ولتاژ این فیوزها بسته به تجهیزاتی که از آنها حفاظت میکنند  بین ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ ولت و با شدت جریان های مختلف است.

4- فیوز بوکسی

   این فیوزها دارای فشنگی است که می توانند از نوع تندکار یا کندکار باشد. نوع تندکار اغلب برای مدارهای روشنایی و نوع کندکار اغلب برای الکتروموتورها به کار می رود که در اصطلاح به آن فشنگ موتوری می گویند. داخل فشنگ ها یک سیم حرارتی ذوب شونده هست که اطراف آن با خاک نرم کوارتز و ماسه پر می شود تا حرارت و جرقۀ حاصل از سوختن سیم حرارتی را به خود جذب کند.
فشنگ ها دارای یک پولک رنگی در انتهای خود است که پشت شیشۀ کلاهک فیوز قرار می گیرد. این پولک با یک سیم نازک به سرفشنگ وصل شده که آمپر نامی آن را مشخص می کند، و پس از سوختن فیوز این پولک نیز د داخل آن قرار می گیرد.

5- فیوز الکترونیکی

این فیوزها محافظت از مدار را در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه با دقت و سرعت عمل بالایی انجام می دهند. فیوز حرارتی با سیم ذوب شونده یکبار مصرف بوده و پس از عملکرد بایستی تعویض شوند.
در قسمت بالای فشنگی فیوز، پولکی تعبیه گردیده که در صورت عملکرد فیوز از محل خود خارج شده و سوختن فیوز را مشخص می کند.

6- فیوز مغناطیسی

فیوزهای مغناطیسی نیز تایع شدت جریان است. در اثر بروز اضافه جریان، میدان مغناطیسی سیم پیچی فیوز قوی شده و براساس خاصیت جذب یک هسته آهنی مدار را قطع می کند. در این فیوزها زمان قطع خط را می توان به وسیله فنری تنظیم کرد. در بین فیوزهای مغناطیسی، فیوز سریع نیز موجود است که برای قطع مدار در زمان معینی تنظیم نمی شود بلکه فیوز با عبور جریان بیشتر از جریان نامی خط فوراً قطع می شود.
اغلب فیوزهای بی متال و فیوزهای مغناطیسی را با هم به کار می برند تا مدار (به ویژه الکتروموتورها) را از بار اضافی و جریان زیاد حفاظت کند (کلید مینیاتوری-کلید فیوز).
رله های مغناطیسی جریان راه اندازی الکتروموتور را تحمل نمی کنند.

7- فیوز توان بالا

   در شبکه های فشار ضعیف با توان زیاد از فیوزهای NH استفاده می شود. این فیوزها دارای دسته ای است که توسط آن فیوزها را در جای خود جا می اندازند و یا خارج می کنند و به آن فیوزکش می گویند. چنین فیوزهایی در قسمت های شهری و سیم و کابل های شهری در جعبه تقسیم مخصوصی قرار می گیرند (فیوز کاردی).

8- فیوز فشار قوی

فیوزهای HH برای فشار قوی مورد استفاده قرار می گیرند و خیلی بلندتر از فیوزهای معمولی تا 500 ولت است و برای حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع  و ترانسفورماتورهای اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرند.
فیوز HH فقط در جایی به کار برده می شود که قدرت اتصال کوتاه از MVA 400 (مگا ولت آمپر) تجاوز نکند. ساختمان فیوز HH شبیه به فیوز فشار ضعیف است. در داخل یک لوله چینی یا فیبری بزرگ سیم فیوز به صورت مارپیچ (جهت بزرگتر کردن مسیر جرقه) قرار گرفته و در دو انتها به دو کلاهک فلزی محکم شده است.
سیم فیوز به طور آزاد در داخل براده کوارتز قرار دارد یا مدار داخل لوله دندانه دندانه است و سیم از داخل دندانه ها عبور کرده است. فیوزهای فشار قوی دارای یک سیم فرعی اند که با قطع شدن آن دکمه ای به خارج پرتاپ می شود و نشان می دهد که فیوز سوخته است. می توان از حرکت این دکمه برای مدار فرعی (مدار خبر) استفاده کرد که از قطع فیوز در داخل اطاق فرمان اطلاع حاصل کرد.
با قرار دادن چندین فیوز در یک مدار می توان طوری فیوزها را انتخاب کرد که قطع فیوز به طور دلخواه انجام گیرد یعنی فیوز، فقط مداری که اتصال کوتاه شده قطع کند و دیگر مدارها در زیر بار باقی بمانند، در صنعت به فیوز فشار قوی (کات اوت) نیز گفته می شود.

9- کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری نوعی فیوز است با این تفاوت که قطع و وصل مدار توسط رله بی متال و رله مغناطیسی صورت می گیرد. در نتیجه این فیوز یک بار مصرف نیست و می تواند از مدار در مقابل جریان اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت کند.

 کلید مینیاتوری نوعی کلید اتوماتیک است.

نحوه انتخاب سایز مجاز مناسب برای فیوز

انتخاب فیوز مناسب و سایز مجاز آن برای کاربردهای الکتریکی به فاکتوها و محیط‌های مختلفی بستگی دارد. اما در ادامه یک فرمول ساده آمده است که نحوه انتخاب سایز مناسب فیوز را نشان می‌دهد.

مقدار مجاز فیوز = (توان/ولتاژ)×۱٫۲۵