جوش کدولد، یک نام تجاری ازفرآیند کلی جوش احتراقی است.

جوش احتراقی، به منظور پیوند دو رسانای مسی به یکدیگر و ایجاد اتصالات الکتریکی با دوام و دارای امپدانس پایین در پیوندهای فیزیکی، مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر از جوش احتراقی به منظور تقویت پیوندهای اتصالات زمینی استفاده نشود، با گذشت زمان و به دلیل ایجاد خوردگی و تاثیرات جریان های بالا در نقاط دارای اتصال مکانیکی ضعیف، مقاومت پیوند مورد نظر افزایش یافته و موجب تاثیرات منفی بر کارایی مسیر زمین می گردد.
این امر می تواند به ایجاد یک خطر جدی دربحث ایمنی منجر شود.
این پیوندها در هنگام اتصال کابل های مسی به یکدیگر و یا هنگامی که یک کابل مسی به میله ارت، قسمتی از ری بار و یا یک سطح صاف متصل می شود، شکل می گیرد.
به منظور ایمن سازی این پیوندها نسبت به یکدیگر، یک قالب گرافیتی مورد استفاده قرارمی گیرد.
درون این قالب، پودر ترمیت و مواد جوشکاری ریخته می شود.
بعد از روشن شدن، پودر ترمیت برای تولید مس مذاب که از درون قالب به اطراف پیوند جریان می یابد، شروع به سوختن می کند.
سپس، قالب برداشته می شود، و اتصالات جوش داده شده باقی می ماند.
از فرآیند جوش احتراقی برای تولید فلزات مذاب سپید گرم (دارای حرارتی که درآن فلز ازشدت گرما سفید می شود) دری ک پروسه شیمیایی واکنش سریع، استفاده می گردد.
این فلز مذاب برروی پیوند ها و اتصلات جریان میابد، و آن ها را به یکدیگر می چسباند.
مجوز استفاده از این روش برای اتصال رساناهای زمینی تجهیزات، رساناهای الکترود و متصل کننده های باندینگ، در ماده 250.8 استاندارد آمریکایی NEC یا (National electrical code: آیین نامه ملی برق)، آورده شده است.
جوش کدولد cadweld، هنگام نصب شبکه های زمینی و یا اتصال تجهیزات جدید به شبکه های زمینی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.
این نوع ازجوش قادربه اتصال مس به مس، مس به فولاد ویا مس به چدن، خواهد بود.
این پیوندها را می توان به یکدیگر جوش داد و با داشتن دغدغه پایینی از خراب شدن دراثر گذر زمان، آن ها را درون خاک و یا بتون دفن کرد.
ازجوش احتراقی همچنین برای تولید آهن مذاب در جوش دادن ریل های مسیرهای خط آهن نیز استفاده می گردد.

چگونگی ایجاد یک اتصال جوش کدولد

ایجاد یک پیوند اتصالی به وسیله جوش کدولد عمل ساده ای است که برای انجام آن به یک قالب، پودرجوش، گیره دستی و لوازم تمیز کننده مختلف نیاز خواهید داشت، که در پایین مراحل انجام آن با جزییات آورده شده است.
  1. بعد از اطمینان از خشک بودن قالب به وسیله گرما دادن و یا تست اتصال، رساناهای تمیز را در آن قرار دهید.
  2. قالب را به وسیله گیره دستی قفل کرده، سپس دیسک نگهدارنده فلز را در قسمت تحتانی ظرف مخصوص ذوب فلز که درون قالب جوش احتراقی است، قرار دهید.
  3. پودر جوش را به درون قالب ریخته و مقداری کمی از آن را به منظور تسهیل در ایجاد اشتعال بر روی لبه  قالب قرار دهید.
  4. با احتیاط درپوش قالب رو ببندید.
  5. با استفاده از تفنگ جرقه ای پودرشروع کار را مشتعل کنید.
  6. عکس العمل جوش کدولد اتفاق می افتد. قبل از بازکردن سرپوش قالب، چند ثانیه ای صبر کرده و اجازه دهید انجماد صورت بگیرد.
  7. جوش را برداشته و قبل از ایجاد اتصال بعدی قالب را به دقت تمیز کنید.

ویدیو آموزش اجرای جوش کدولد را مشاهده کنید تا به طور کامل نحوه اجرای آنرا فرا بگیرید