جهت تست سلامت الکتروموتور از سه روش کلی استفاده می شود:

-تست سلامت موتور به وسیله مولتی متر

-تست سلامت موتور به وسیله لامپ رشته ای

-تست سلامت موتور به وسیله دستگاه میگر (معمولا از این روش در بررسی کیفیت عایقی و سلامت سیم پیچ موتور های مخصوص و موتور های توان بالا در حد چند صد کیلووات استفاده می شود که معمولا پس از سیم پیچی شدن موتور یا به صورت بازدید دوره ای در مواقع تعمیر و نگهداری صورت می گیرد)

 

در ویدیو های زیر نحوه انجام سه روش تست سلامت موتور آموزش داده شده است

تست سلامت الکتروموتور به وسیله مولتی متر

تست سلامت الکتروموتور به وسیله لامپ رشته ای

تست سلامت الکتروموتور به وسیله دستگاه میگر