تابلو برق ATS ( چنج آور ) :

تابلو برق چنج آور به معنی تابلو برق تغییر وضعیت است که می تواند به شکل خودکار بین دو ورودی برق عمل نماید.

معمولا به تجهیزاتی که برای جابجایی بار به سایر منابع مثل دیزل ژنراتور اضطراری به کار می روند تابلو برق چنج آور گفته می شود.

 برای بازگرداندن جریان برق در صورت قطع شدن برق اصلی شهر می توان با استفاده از این تابلو برق ها دو منبع ورودی و یک خروجی در شبکه ورودی جریان برق سیستم ها ایجاد کرد ، در این صورت اگر منابع ورودی برق شهری یا برق ژنراتور اضطراری قطع شدند می توان با اتصال ورودی دیگر برق را به سیستم وصل کرد.

با مراجعه به دو مقاله زیر تنها با صرف چند دقیقه با سیستم چنج آور (ATS) آشنا شده و نحوه کار آن را فرا بگیرید