معمولا تابلوهایی که جریان آن از ۱۲۵ آمپر بیشتر میباشد را به جای کابل کشی شمش کشی(شینه کشی) می کنند. چرا که به علت حجم بالای سیم و کابل و آمپر بالا استفاده از سیم ممکن نیست، مثلا دریک فاصله ی ۱۰ سانتیمتری نمی توانیم کابل ۷۰ را خم کنیم، (بعلت نداشتن انعطاف و تکان و …)
 
اصول و استانداردهای شینه کشی:
 تعداد سوراخ و تعداد پیچ برای اتصال کامل دو شمش به یکدیگر:

عرض شمش (mm)
تعداد و سایز پیچ ها ، جهت اتصال روی شینه اصلی
برای اتصال کامل دو شمش به یکدیگر، شمش فرعی(آمپر کمتر) ،حداقل به اندازه ی مربعی با همان عرض از سطح تماس باید به شمش اصلی متصل باشد.
– نحوه ی اتصال شمش ۵۰ به شمش ۸۰

آمپرباسبار(شمش اصلی) که برای انشعاب دادن به لوازم دیگر انتخاب میشود،باید حدود ۱٫۵برابر آمپر کلید اصلی باشد ،چون بر روی باسبار معمولا تعداد سوراخهای زیادی جهت انشعاب و اتصال به دیگر شمشها،ایجاد می شود،بنابراین سوراخ کاری باعث کم شدن سطح مقطع شمش می گردد.
۴-فاصله ی بین دو شمش غیرهمنام باید به اندازه عرض شمش باشد.مگردر جاهایی مثل کلیدهای اتوماتیک که فاصله ی دو فازغیرهمنام کمتر می باشد ،اگرموازی و احتمال اتصال دوشمش با یکدیگر، صفر باشد میتوانند بهم نزدیکتر باشند.

خم شمش ها بهتراست در صورت امکان، زاویه، بازتر از ۹۰ درجه باشد.زیرا در قسمت خم شده،تراکم بار بیشتر ودرنتیجه مقاومت بالا می رود.

از خش افتادن روی سطح اتصال شمش و از سمباده زدن و سنگ گرفتن روی پیلیسه هایی که در اثر سوراخکاری ایجاد میشود جلوگیری کنید.این کار باعث میشود روی سطح ،چاله های هوایی ایجاد شود که باعث میشود جریان بخوبی عبور نکند.
– محل اتصال دو شمش را با مواد چربی گیرمانند تینر کاملا تمیز کنید.
– محل اتصال دو شمش را به گریس مخصوص آغشته کنید تا از سولفاته شدن در آن قسمت جلوگیری شود.
 
– محاسبه سطح مقطع شینه

در رابطه فوق :

S=سطح مقطع مورد نظر بر حسب میلی متر

I=مقدار موثر جریان

مخرج کسر=اضافه حرارت بر حسب کلوین است و برای شینه های مسی برابر 180 می باشد

t=زمان بر حسب ثانیه

a=برای مس مقدار 13 است و از رابطه زیر پیروی می کند

Untitled301
جدول انتخاب شمش مس

محاسبه خم کردن شمش در مونتاژ تابلو

جهت دانلود برنامه محاسبه خم شمش از طریق لینک زیر اقدام نمایید