پلاک خوانی موتور الکتریکی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که هنگام کار بر روی موتورهای الکتریکی می بایست با آن آشنا باشیم.
پلاک در موتورهای الکتریکی به منزله شناسنامه موتور بوده و مشخصات مربوط به موتور از قبیل فرکانس موتور، قدرت موتور، تعداد شیارهای استاتور، تعداد فازها موتور و بسیاری از موارد دیگر بر روی پلاک ثبت شده است.
در صورتی که به کار با موتورهای الکتریکی مشغول بوده یا علاقه مند به کار با برق و وسایل برقی هستید توصیه می کنیم این مطلب را تا انتها بخوانید. در این مطلب قصد داریم به صورت جامع به بررسی انواع نشانه های در موتور و نحوه پلاک خوانی موتور الکتریکی بپردازیم.

نحوه پلاک خوانی موتور الکتریکی چگونه است؟

بر روی پلاک موتورهای الکتریکی نماد و نشانه های گوناگونی وجود دارد که هر یک از این نمادها به یک ویژگی خاص موتور اشاره دارد که هنگام باز کردن موتور همچنین هنگام انجام محاسبات سیم پیچی می بایست مورد توجه قرار گیرند.

Style: 

کد مربوط به مشخصات الکتریکی و مکانیکی موتور که توسط کارخانه سازنده در نظر گرفته می شود.

Frame:

 مشخصه ای است که موتور توسط آن توسط انجمن ملی تولیدکنندگان شناسایی می شود.

R.P.M:

 تعداد دور نامی موتور در هر دقیقه را بیان می کند. ممکن است در این قسمت به جای تعداد دور، تعداد قطب های موتور داده شود.

 Cyles یا Hz:

فرکانس کاری موتور را بیان می کند که واحد آن را با Hz یا C.p.S نشان می دهند.

Deg C;FRise:

 حداکثر دمای مجاز کار موتور را بیان می کند.

Time: 

حداکثر زمان کار موتور را بدون افزایش دمای بدنه موتور از دمای مجاز بیان می کند.

Service Factor:

 ضریبی را بیان می کند که اگر در توان اسمی موتور ضرب شود حداکثر توان مجاز دریافتی از موتور را نشان خواهد داد.

Housing:

نوع محوطه کاری موتور را (سر باز یا سر پوشیده) نشان می دهد.

Type:

کد موجود در این قسمت ساختمان و نوع موتور را نشان می دهد. مثلا موتور با خازن راه اندازی می شود یا خیر.
S  یا  Z، تعداد شیارهای استاتور را نشان می دهد.

Hp:

توان خروجی موتور را به اسب بخار (یا توان خروجی را به وات و کیلو وات) بیان می کند.

Ph: 

تعداد فازهای موتور را نشان می دهد.

Volts یا V :

 ولتاژ نامی موتور را نشان می دهد. که نشان می دهد نحوه راه ندازی موتور می بایست به صورت ستاره، مثلث یا ستاره مثلث باشد.

Amps: 

مقدار جریانی که موتور در بارنامی و ولتاژ و فرکانس نامی از شبکه ی الکتریکی دریافت می کند.

Code:

 حروفی که در این قسمت نوشته می شود مشخص کننده KVA مصرفی برای هر اسب بخار در حالت تور قفل شده می باشد.

مثلا: اگر حرف M نوشته شده باشد این موتور در حالت روتور قفل شده ۵.۵ الی ۱۰ کیلو ولت آمپر توان مصرف می کند.

(Amps) s.f:

 جریان موتور را در بار کامل نشان می دهد.

Serial:

 شماره توالی تولید موتور را نشان می دهد.

λ / ∆:

 اتصال ستاره یا مثلت موتور را به شبکه نشان می دهد.

Cosϕ:

 ضرین توان موتور است.

KW: 

توان نامی موتور را نشان می دهد.

S:

 نشان دهنده دائم یا موقت بودن شرایط روشن بودن موتور است. در حالت s1 می تواند موتور به صورت دائم و در حالت s2 می تواند به صورت موقت روشن باشد.

YEAR:

 سالی که موتور تولید شده است را نشان می دهد.

NO: 

نشان دهنده شماره سریال یا شماره ساخت موتور می باشد.

IM:

نشان دهنده نوع نصب موتور می باشد 
در شکل زیر تمامی کدهای نصب قرار داده شده