FACTORY IO

FACTORY I / O یک شبیه سازی سه بعدی انواع کارخانجات صنعتی برای یادگیری فناوری های اتوماسیون صنعتی است. این برنامه برای استفاده آسان و یادگیری سریع طراحی شده و اجازه می دهد تا به سرعت  با استفاده از انتخاب قطعات صنعتی معمولی ساخت یک کارخانه مجازی را شروع کنیم.

FACTORY I / O شامل بسیاری از صحنه های الهام گرفته از برنامه های صنعتی معمولی، از مبتدی تا سطح  پیشرفته می باشد. شایعترین سناریو استفاده از FACTORY I / O به عنوان یک پلت فرم آموزشی PLC است زیرا PLC رایج ترین کنترل کننده های موجود در برنامه های کاربردی صنعتی است.

جهت دانلود نرم افزار از طریق لینک زیر اقدام نمایید

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و چهارم

قسمت بیست و پنجم

قسمت بیست و ششم

قسمت بیست و هفتم

قسمت بیست و هشتم

قسمت بیست و نهم

قسمت سی ام

قسمت سی و یکم

قسمت سی و دوم

قسمت سی و سوم

قسمت سی و چهارم

قسمت سی و پنجم

قسمت سی و ششم

قسمت سی و هفتم

قسمت سی و هشتم

آموزشات مرتبط